ABRSM exams/ABRSM eksamener

ABRSM: The Associated Board of the Royal Schools of Music

ABRSM is the UK’s largest music education body, one of its largest music publishers and the world’s leading provider of music exams, offering assessments to more than 630,000 candidates in 93 countries every year.
(From ABRSM’s homepage at abrsm.org)

The British International School of Stavanger (BISS) is fortunate to be one of the few ABRSM examination centres in Scandinavia. Every year ABRSM sends an examiner from the UK to other countries to hold Practical Exams for both classical and jazz instrumentalists (for singers only classical for now) – provided enough students have entered. Other than contributing with the facilities, BISS is not responsible for this exam.

Aurora Vocalis is not responsible for the exam itself, but have the role of  «The Applicant host» and facilitate so the ABRSM examiner can hold exams. It also means that everyone who wants to participate must have our permission.

For our students we also offer to act as «The Applicant» (see ABRSM regulations) , with all that implies. Payments will then go through Aurora Vocalis and a fee will be added to cover the cost of foreign bank transfer and administration work (see terms). In all other ways, ABRSM Terms and Conditions applies for everyone. Exam date is not set by ABRSM until after entry deadline, but is most likely to be sometime in May.

Exam criteria will be included in the program if you wish to enter. It’s not mandatory, but can be recommend as a way of getting feedback on your progress, audition experience and to get a world-wide-known certificate for further studies.

In addition to graded exams, ABRSM also offers a Performance Assessment (no age, level or repertoire requirements) where you can perform a self-elected program and get an assessment without worry about a big audience or passing a grade.

ABRSM Theory Exams are conducted in autumn and spring (usually November and June). Group or individual lessons will be arranged as needed, or per request.

For more information, contact us at auroravocalis@hotmail.com, the ABRSM office directly at international@abrsm.ac.uk, or go to:

http://no.abrsm.org/en/home

http://no.abrsm.org/en/our-exams/singing-exams/#
http://no.abrsm.org/en/our-exams/piano

http://no.abrsm.org/en/our-exams/other-assessments/performance-assessment/

http://no.abrsm.org/en/exam-support/

no.abrsm.org/en/our-exams/information-and-regulations

http://www.youtube.com/watch?v=D4FBBFsLNek (video of a complete exam)


ABRSM: The Associated Board of the Royal Schools of Music

ABRSM er Storbritannias største musikkutdanningsinstitusjon, en av deres største musikkforlag og verdensledende tilbyder av musikkeksamener, som tilbyr vurderinger til mer enn 630,000 kandidater i 93 land hvert år.

(Fritt oversatt fra ABRSMs hjemmeside på abrsm.org)

The British International School of Stavanger (BISS) er så heldig at de er godkjent som ett av få ABRSM eksamenssentere i Skandinavia. Hvert år sendes en eksaminator fra ABRSM i England til andre land for å holde praktiske eksamener i både klassisk og jazz (kun klassisk for sangere), så fremt det er nok studenter påmeldt. Foruten å tilby fasiliteter er BISS ikke ansvarlig for denne eksamenen.

Aurora Vocalis er ikke ansvarlig for selve eksamen, men opptrer som søkervert («The Applicant host») og tilrettelegger for at eksaminator kan komme og holde eksamener. Det betyr også at alle som ønsker å delta må ha vår tillatelse til å gjennomføre.

For våre egne elever tilbyr vi også å være søker («The Applicant») (se ABRSM regulations), og alt det måtte innebære. Betalingen vil da gå gjennom Aurora Vocalis og det blir tillagt et gebyr for å dekke utgifter til utenlandsk bankoverførsel og administrasjons kostnader (se retningslinjer). På alle andre måter gjelder ABRSM sine regler for alle som melder seg på. Eksamensdato blir ikke satt av ABRSM før etter  påmeldingsfristen er ute, men vil med stor sannsynlighet bli en gang i mai.

Hvis du ønsker å melde deg på vil eksamenskriteriene bli inkludert i programmet. Dette er ikke obligatorisk, men kan anbefales som en god måte å få tilbakemelding på progresjon, eksamens erfaring og mulighet til å få en verdensanerkjent attest for videre studier.

I tillegg til eksamener på ulike nivå tilbyr ABRSM blant annet også Performance Assessment (ingen nivå-, aldersgrense, eller repertoarkrav) hvor du kan fremføre et selvvalgt program og få tilbakemelding på opptredenen uten å føle presse av å bestå en grad eller ha et stort publikum.

ABRSM sin teorieksamen gjennomføres på høsten og våren (vanligvis November og Juni). Gruppe- eller individualundervisning arrangeres etter behov, eller på forespørsel.

For mer informasjon kan du kontakte oss på auroravocalis@hotmail.com, eller ABRSM kontoret direkte på international@abrsm.ac.uk, eller besøk:

http://no.abrsm.org/en/home

http://no.abrsm.org/en/our-exams/singing-exams/#
http://no.abrsm.org/en/our-exams/piano

http://no.abrsm.org/en/our-exams/other-assessments/performance-assessment/

http://no.abrsm.org/en/exam-support/

no.abrsm.org/en/our-exams/information-and-regulations

http://www.youtube.com/watch?v=D4FBBFsLNek (video-eksempel av en eksamen)

Reklamer